Warunki gwarancji na maty podłogowe Kafloor

Status: 19.05.2021

Drogi kliencie, droga klientko,

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. Jeśli mimo to jeden z naszych produktów nie działa prawidłowo, bardzo tego żałujemy.

Niezależnie od ustawowych praw gwarancyjnych, które oczywiście istnieją bez ograniczeń, jeśli spełnione są wymogi prawne, jako producent udzielamy gwarancji na profile aluminiowe stosowane w naszych matach oraz na połączenia profili dla produktów wymienionych poniżej, które są zakupione od nas od 01.06.2021 r., na czas trwania okresu gwarancyjnego określonego dla danego produktu na następujących warunkach:

Produkty z gwarancją / okresem gwarancji
Wycieraczka Kafloor Portagard 3 lata

Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z zakupem nowego produktu od Kafloor Mats GmbH.

Zakres gwarancji / roszczenie gwarancyjne
Jeśli w przypadku produktu objętego gwarancją zainstalowane profile aluminiowe ulegną deformacji w okresie gwarancyjnym lub połączenia profili poluzują się w okresie gwarancyjnym, użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany wadliwego profilu lub wadliwego połączenia według naszego uznania. W przypadku mat znajdujących się poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji roszczenie gwarancyjne ogranicza się do bezpłatnej dostawy części zamiennych. Jeśli produkt został wycofany z naszej oferty w okresie gwarancyjnym lub jeśli profile aluminiowe użyte w produkcie zostały zmienione przez producenta.
lub połączenia profili zostały przez nas zmienione, roszczenie z tytułu gwarancji istnieje wyłącznie za zapłatą 50 € za pojedynczy przypadek.

Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji
W celu dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji należy niezwłocznie po stwierdzeniu deformacji zastosowanych profili aluminiowych lub wady połączeń profili w okresie gwarancyjnym powiadomić nas na piśmie na następujący adres: kafloor Mats GmbH, Johann-Gutenberg-Platz 1, 06773 Gräfenhainichen, Niemcy; eingangsmatten@kafloor.de. Do powiadomienia należy dołączyć numer potwierdzenia zamówienia (numer zamówienia). Do zgłoszenia należy dołączyć numer potwierdzenia zamówienia (AB), który znajduje się na spodzie produktu, oraz zdjęcia dokumentujące wadę. Prosimy o podanie adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, abyśmy mogli skoordynować obsługę roszczenia gwarancyjnego.

Wyłączenie roszczeń gwarancyjnych
Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeśli deformacja zamontowanych profili aluminiowych lub wada połączeń profili jest spowodowana

  • Zmiany stanu fabrycznego, np. w wyniku niezależnych modyfikacji lub napraw,
  • nieprzestrzegania specyfikacji obciążenia mających zastosowanie do produktu,
  • nieprzestrzegania zaleceń budowlanych podanych dla produktu,
  • niewłaściwe czyszczenie lub brak czyszczenia produktu
  • Użycie siły (np. uderzenie, wstrząs),
  • interwencje, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowany przez nas serwis,

można przypisać produktowi.

Warunki gwarancji PDF