Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają czternaście dni na odstąpienie od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam (Kafloor Mats GmbH, Johann-Gutenberg-Platz 1, 06773 Gräfenhainichen, Niemcy, shop@kafloor.de, telefon: 034953 31-455, faks: 034953 31-459) wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponosimy my. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

  • Umowy dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub określenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

– Do Kafloor Mats GmbH, Johann-Gutenberg-Platz 1, 06773 Gräfenhainichen, Niemcy, shop@kafloor.de, faks: 034953 31-459

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy
Towar (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.